top of page

 

PUPPIES

 

Wij hebben pas weer plannen voor eind  2024 of begin 2025.

 Natuurlijk voldoen de ouders ruimschoots aan de fokeisen van de Golden Retriever Club Nederland en zijn onderzocht op heupdysplasie, elleboogdysplasie, erfelijke oogafwijkingen, ICT-A (ichtyhosis), GR_PRA1 & GR_PRA2 en hebben vrolijke, sociale en lieve karakters.

 Pups  zullen gegarandeerd geen lijder van  Ichthyose, GR_PRA1 en GR_PRA2 zijn. 

This is how our puppies grow up. Zo groeien onze pups bij ons op.

Alle video's

Alle video's

Nu bekijken

Ons doel is om evenwichtige, typische, gezonde, mooie en vriendelijke golden retrievers te fokken. 

Wij hebben af en toe pups beschikbaar voor  liefdevolle tehuizen als een gewaardeerd familielid of soms als een potentiele showhond. Onze puppies worden geboren en opgevoed in ons huis  met mogelijkheden om buiten te spelen wanneer ze oud genoeg zijn. Ze worden goed gesocialiseerd met onze oudere honden, kinderen, vrienden en bezoekers en zijn gewend aan veel verschillende geluiden zoals de stofzuiger, wasmachine, tv, radio’s, auto’s enz……en krijgen veel  liefde en aandacht. Om de combinatie tussen pup en gezin zo goed mogelijk te kunnen maken, ondergaan onze pups een zogeheten "puppytest". Hierbij wordt het karakter van de pups geanalyseerd, zodat wij kunnen inschatten welke pup het beste bij welke gezinssituatie past.

Al onze puppies zijn officieel geregistreerd bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland en zijn in het bezit van een officiële stamboom, zijn gechipt, verschillende malen ontwormd en worden getiterd om zo op het juiste moment te vaccineren, en hebben een gezondheidsonderzoek  bij de dierenarts gehad en zijn in bezit van een EU dierenpaspoort. Onze pups worden uitsluitend rauw gevoerd met KVV (Kompleet rauw voer).

 

Omdat wij zelf volgens zeer hoge standaarden fokken, en onze pups zoveel mogelijk warmte, liefde en de best mogelijke opvoeding geven, verwachten wij van onze toekomstige puppy-eigenaren hetzelfde:

  1. Dat men goed doordacht, en weloverwogen de beslissing neemt om een Golden Retriever te nemen. In geval van twijfel: NIET DOEN;

  2. Dat men beseft dat het hebben van een Golden verantwoordelijkheden met zich meedraagt. Een Golden Retriever leeft graag in het gezelschap van mensen en is niet geschikt om hele dagen alleen te zitten of om als waakhond te fungeren. Als dit uw doel is, kies dan vooral niet voor een Golden, daar deze totaal niet solitair van aard is;

  3. Dat men beseft dat een Golden Retriever veel beweging nodig heeft en graag dingen samen met u onderneemt;

  4. Dat men beseft dat ook die lieve, makkelijke Golden Retriever toch de nodige opvoeding nodig heeft en niet uit zichzelf een gehoorzame hond wordt;

  5. Dat men beseft dat - ook na aanschaf - een Golden een levend wezen blijft, en er geen garanties kunnen worden gegeven over zijn gezondheid in de toekomst.

 

Als u na het lezen van deze vijf belangrijke punten nog steeds enthousiast bent, en graag in aanmerking wilt komen voor een "Sanguinisch" pup, neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op.

Our aim is to produce sound , typical , beautiful, healthy & friendly golden retrievers.

We occasionally have puppies available to loving homes as a valuable family member or sometimes as a potential  show dog. Our puppies are born and reared in our home with chances to play outside when old enough. Are well socialized with all of our adult dogs, children, friends & visitors, and used to noises, the vacuum cleaner, washing machine, tv, radios, car etc. ……..and always get lots of love and attention.  To make the combination between puppy and family as good as possible, our puppies undergoes a so-called "puppy test". Here the character of the pups is analyzed, so that we can estimate which puppy best fits the family situation. All our puppies are officially FCI registered with the Dutch Kennel Club and come with an official pedigree, are  micro chipped, wormed several times, have had their veterinary  health check and are titre tested to find the right time to have there vaccination. and have their own E.U. Pet Passport. Our pups are strictly raw fed with a complete raw fed food. 

 

Because we breed according to very high standards, and give our puppies as much warmth, love and the best possible upbringing, we expect the same from our future puppy owners:

 

1. That people are well thought through, and make the informed decision to take a  Golden  retriever. In case of doubt: DON'T DO IT;

2. That one realizes that having Golden responsibilities carries with it. A Golden Retriever likes to live in the company of people and is not suitable for sitting alone or working as a watchdog all day long. If this is your goal, do not choose a Golden, because it is not solitary in nature;

3. That one realizes that a Golden Retriever needs a lot of exercise and likes to do things together with you;

4.That one realizes that even that sweet, easy Golden Retriever needs the necessary upbringing and does not become an obedient dog by itself;

5. That one realizes that - even after purchase - a Golden remains a living being, and no guarantees can be given about his health in the future.

If after reading these five important points you are still enthusiastic, and would like to be considered for a "Sanguinisch" pup, please feel free to contact us without any obligation.

bottom of page